przekształcenie spolki biuro ksiegowe

Przekształcenie spółki jest procesem związanym ze zmianą formy prawnej prowadzonej działalności, jednak w całym tym czasie spółka zachowuje swoją tożsamość i funkcjonuje. W tym czasie nie powstaje nowy podmiot prawny. Choć jest rozwiązaniem bardziej kosztownym i czasochłonnym niż założenie zupełnie nowej spółki, to posiada szereg zalet, które warto wziąć pod uwagę podczas podejmowania decyzji.

Jakie spółki można przekształcać?

Wszystkie spółki prawa handlowego co do zasady mogą być przekształcane. Zasada ta nie obejmuje wyłącznie spółek w likwidacji, po rozpoczęciu podziału majątku oraz w upadłości. Podczas przekształcania, spółka może w dalszym ciągu wykonywać wszystkie umowy, zawarte jeszcze przed przekształceniem. Spółka przekształcona przejmuje wszystkie koncesje, zezwolenia, ulgi, obowiązku oraz prawa. Dodatkowo bez zmian pozostają NIP i REGON spółki.

Jak przekształcić spółkę?

Aby przekształcenie spółki było możliwe, należy wykonać plan przekształcenia, wraz z wymaganymi załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta. Następnie konieczne jest podjęcie uchwały o przekształceniu spółki. Na tym etapie konieczne jest również powołanie członków organów spółki przekształconej lub określenie wspólników prowadzących sprawy spółki. Gdy uda się spełnić wszystkie te warunki, można przejść do zawarcia umowy bądź podpisania statutu spółki przekształconej oraz dokonanie w rejestrze wpisu spółki przekształconej oraz wykreślenie tej przekształcanej.

Dla pełnej skuteczności przekształcenia, wniosek do rejestru powinni złożyć wszyscy członkowie zarządu lub wspólnicy z prawem do reprezentacji spółki przekształconej. Z kolei ogłoszenie o przekształceniu jest dokonywane na wniosek zarządu spółki lub wszystkich wspólników prowadzących sprawy spółki.

Skorzystaj ze wsparcia profesjonalistów

Przekształcenie spółki wiąże się z koniecznością spełnienia szeregu zasad. Właśnie dlatego warto skorzystać ze wsparcia profesjonalistów. Biuro rachunkowe na Bemowie wspiera przedsiębiorców w procesie przekształcania spółek, zapobiegając wystąpieniu ewentualnych trudności z realizacją procesu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.