ewidencja srodkow trwalych

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością spełnienia szeregu obowiązków nakładanych przepisami prawa. Jednym z nich jest odpowiednie ewidencjonowanie środków trwałych. Choć przedsiębiorca może się podjąć samodzielnej próby ewidencjonowania poszczególnych zakupów, to z pewnością pomocna okaże się pomoc specjalistów. Profesjonalna księgowość dla firm zadba o właściwe ewidencjonowanie wszystkich wydatków, pozwalając tym samym uniknąć ewentualnych pomyłek.

Środki trwałe – czym są?

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych ściśle określa składniki majątku, które mogą być ewidencjonowane w kategorii środków trwałych. Zgodnie z literą prawa muszą spełniać poniższe warunki:

  • są własnością lub współwłasnością podatnika prowadzącego działalność gospodarczą,
  • są kompletne i nadają się do użytkowania,
  • są wykorzystywane w celu prowadzenia działalności gospodarczej podatnika,
  • zostały wytworzone lub nabyte we własnym zakresie,
  • przewidywany okres ich użytkowania wynosi powyżej roku,
  • początkowa wartość jest wyższa niż 10 000 zł.

Wszystkie pozostałe przedmioty zakupione w działalności gospodarczej, które nie spełniają definicji środków trwałych, mogą być zaliczane do zwykłych wydatków.

Jak ewidencjonować środki trwałe?

Ewidencja środków trwałych powinna być przejrzysta, a także przedstawiać szereg najważniejszych informacji dotyczących każdego składnika majątku spełniającego definicję środka trwałego. W tym celu powinna zawierać szereg podstawowych informacji, takich jak liczba porządkowa, data nabycia oraz przejęcia środka trwałego, nazwę oraz numer dowodu potwierdzającego nabycie środka trwałego, jego nazwę i symbol, wartość początkową oraz ulepszeń (jeśli były), kwotę odpisów amortyzacyjnych oraz datę likwidacji lub zbycia środka trwałego.

Z uwagi na konieczność spełnienia szeregu sztywnych wymagań związanych z ewidencjonowaniem środków trwałych, warto skorzystać z możliwości, jakie gwarantuje profesjonalne biuro rachunkowe. Nieodpowiednie ewidencjonowanie środków trwałych sprawia, że te nie mogą być prawidłowo rozliczone w działalności gospodarczej. Korzystanie ze wsparcia profesjonalistów pozwoli znacząco zmniejszyć ryzyko związane z nieodpowiednim ewidencjonowaniem, przynosząc tym samym pełne korzyści dla przedsiębiorców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.