prowadzenie ksiegowosci bemowo

Każdy podatnik, który rozlicza podatek na zasadach ogólnych według skali podatkowej lub liniowo, którego przychody netto w roku poprzednim nie przekroczyły 2 mln euro (z wykluczeniem spółek z o.o., komandytowych, akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych) zobowiązany jest do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Ta dla pełnej skuteczności musi spełniać szereg norm i obowiązków. W poniższym artykule przedstawimy te najważniejsze, które pozwolą Ci samodzielnie ewidencjonować przychody i rozchody w firmie.

Księga przychodów i rozchodów – zasady prowadzenia

Każdy przedsiębiorca powinien założyć księgę przychodów i rozchodów w dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz później 1 stycznia każdego roku podatkowego. Księga może być prowadzona w dowolnej formie – papierowo lub elektronicznie. Obowiązujący wzór KPIR został szczegółowo opisany w załączniku 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Dla pełnej skuteczności KPIR powinna być prowadzona rzetelnie niewadliwie, tj. bez błędów formalnych. Co ważne, nierzetelność w prowadzeniu KPIR traktowana jest jako przestępstwo skarbowe, a wykryte przez Urząd Skarbowy może się wiązać z nałożeniem kary grzywny.

Jakie pozycje należy ujmować w KPIR?

W księdze przychodów i rozchodów należy ewidencjonować wszystkie dowody księgowe, w tym faktury VAT, dokumenty celne oraz rachunki, które zostały wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także inne dokumenty, które stwierdzają fakt dokonania operacji gospodarczej. Koszty mogą być ewidencjonowane zgodnie z metodą memoriałową lub kasową. Ta druga jest skierowana szczególnie do małych przedsiębiorców, ponieważ pozwala ująć koszty w KPIR w dniu ich poniesienia, bez konieczności dzielenia ich na koszty pośrednie i bezpośrednie.

Choć Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów uznawana jest za jedną z prostszych metod ewidencjonowania, to warto zdecydować się na skorzystanie ze wsparcia profesjonalistów. Księgowi z naszego biura rachunkowego na Bemowie wiedzą, jakie wydatki można ująć w zestawieniach, pozwalając tym samym uniknąć ryzyka związanego z nierzetelnym prowadzeniem KPIR.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.