Wraz z początkiem nowego roku w Polsce wchodzi w życie wiele zmian. Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia dotyczący minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Wysokość płacy minimalnej od stycznia wynosić będzie 3010 zł brutto. Ile wyniesie wynagrodzenie netto i jaka kwota realnie trafi do portfeli pracowników? 

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 roku

Nowe rozporządzenie od stycznia 2022 podniesie minimalne wynagrodzenie wynikające z umowy o pracę do kwoty 3010 zł brutto. Stawka godzinowa w przypadku umowy cywilnoprawnej będzie natomiast wynosić 19,70 zł. Całkowity wzrost minimalnego wynagrodzenia w stosunku do roku 2021 to 210 zł, czyli 7,5%.

Ile realnie trafi do kieszeni zatrudnionych?

Po odliczeniu podatków minimalne wynagrodzenie w Polsce w 2022 roku wyniesie 2 363,56 zł netto. Oznacza to, że pracownicy na rękę otrzymają 147,89 zł więcej.

W skład składek i podatków, jakie zostaną odliczone od kwoty brutto, wchodzą:

  • składka emerytalna w wysokości 293,78 zł,
  • składka rentowa w wysokości 45,15 zł,
  • składka chorobowa w wysokości 73,75 zł,
  • składka zdrowotna w wysokości 233,76 zł.

Suma składek, jakie pracownik zapłaci w 2022 roku wynosi więc 646,44 zł.

Minimalne wynagrodzenie w 2022 roku na podstawie umowy zlecenia

Minimalne wynagrodzenie w przypadku umowy zlecenie obliczane jest na podstawie stawki godzinowej. Zgodnie z ustawą jest to minimalna kwota, jaką musi otrzymać zleceniobiorca za godzinę pracy. Minimalna stawka godzinowa zgodnie z nowym rozporządzeniem w 2022 wyniesie 19,70 zł brutto, co oznacza kwotę 13,91 zł netto. 

Polski Ład a płaca minimalna w 2022 roku

Jeżeli zgodnie z przewidywaniami w 2022 roku w życie wejdą przepisy związane z Polskim Ładem, pracownicy, którzy osiągają co miesiąc minimalne wynagrodzenie w wysokości 3010 zł brutto, zyskają nieco więcej. Takie osoby nie będą musiały opłacać podatku dochodowego, co oznacza, że ich miesięcznie wynagrodzenie wzrośnie o 154 zł netto.  

Wzrost płacy minimalnej od stycznia 2022 oznacza więcej pieniędzy, które już w nowym roku trafią do kieszeni zatrudnionych. Oprócz zmian w wysokości płacy minimalnej w 2022 roku w życie wejść ma szereg zmian związanych z projektem Polski Ład, które również wpływać będą na sytuację finansową Polaków.

Styczniowe zmiany wymagają wdrożenia odpowiednich zmian podczas rozliczeń. Zachęcamy do skorzystania z usług naszego biura księgowego na Bemowie w Warszawie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.