Jedną z najważniejszych zmian w Polskim Ładzie jest nowy sposób liczenia składki zdrowotnej. Od 2022 r. przedsiębiorcy, którzy rozliczają się podatkiem liniowym albo według skali podatkowej, będą płacili wysokość składki proporcjonalnie do dochodu. Osoby, które płacą ryczałt, będą płaciły składkę od przychodów ewidencjonowanych w kwocie zależnej od wielkości uzyskanych przychodów.

Działalność gospodarcza i opodatkowanie zgodnie ze skalą podatkową i podatkiem liniowym

2022 rok wprowadzi następujące zasady opodatkowania dla osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą:

Zasada opodatkowania% podstawy wymiaru składki dochodu z działalności gospodarczej
Według skali podatkowej9%
Podatek liniowy4,9%
Podatek z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP Box)4,9%

Kwota składki dla przedsiębiorców nie może wynosić mniej niż 9%:

  • minimalnego wynagrodzenia w dniu 1 stycznia roku składkowego, czyli 270,90 zł w 2022 roku;
  • iloczynu ilości miesięcy w danym roku składkowym oraz minimalnego wynagrodzenia w pierwszym dniu roku składkowego, gdy składka jest obliczana od podstawy rocznej jej wymiaru, czyli 3 250,80 zł w 2022 r. dla pełnego roku składkowego.

Rok składkowy jest liczony od 1 lutego jednego roku do 31 stycznia następnego roku.

Działalność gospodarcza i opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

2022 rok wprowadzi następujące zasady opodatkowania dla przedsiębiorców, którzy są opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych:

Miesięczna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotneWysokość kwoty, którą przekroczyły przychody z działalności uzyskane od początku roku
60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia60 000,00 zł
równą przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniusą w granicach: 60 000,00 – 300 000,00 zł
180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia300 000,00 zł

Działalność gospodarcza i opodatkowanie w formie karty podatkowej

Przedsiębiorcy, którzy korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej w roku 2022 będą płacić składkę na ubezpieczenie zdrowotne, które wyniesie 9% podstawy składki zdrowotnej. Wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku wyniesie 3 010,00 zł, a kwota składki zdrowotnej, która będzie podlegała wpłacie do ZUS wyniesie 270,90 zł.

Zmian, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku, jest znacznie więcej. Jeśli chcesz mieć pewność poprawności wszelkich rozliczeń, skontaktuj się z naszym biurem rachunkowym na Bemowie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.