Od początku 2022 roku wprowadzono nowe zasady rozliczania i wystawiania faktur korygujących. Docelowo ich zadaniem jest ułatwienie pracy przedsiębiorcom, księgowym oraz urzędnikom. Zmianie uległy m.in. liczba danych niezbędnych na fakturze korygującej oraz sposób jej rozliczania. Zapraszamy do zapoznania się z podstawowymi informacjami w tym zakresie, które pozwolą uniknąć błędów księgowych. W przypadku wątpliwości warto skontaktować się z renomowanym biurem księgowym na Bemowie w Warszawie.

Koniec okresu przejściowego

Zmiany w sposobie rozliczania faktur korygujących związane są z zakończeniem tzw. okresu przejściowego. W jego trakcie przedsiębiorcy mogli rozliczać korekty na starych lub nowych zasadach, a od początku tego roku obowiązują już tylko nowe przepisy.

Rozliczenie faktur korygujących bez dodatkowych dokumentów

Niektóre faktury korekty „in minus” można rozliczać bez posiadania dodatkowej dokumentacji uzgadniającej. Do tego typu dokumentów zalicza się m.in. faktury korygujące „in minus”:

  • związane z dokumentacją eksportu towarów oraz ich wewnątrzwspólnotową dostawą;
  • dokumentujące dostawy towarów lub usług, gdy ich miejsce opodatkowania jest poza Polską;
  • dokumentujące sprzedaż różnego rodzaju energii, dystrybucji energii, gazu przewodowego, czy usług telekomunikacyjnych;
  • rabaty pośrednie.

Rozliczenie faktur korygujących z dokumentacją uzgadniającą warunki korekty

W wybranych przypadkach będą niezbędne dokumenty, które uzgadniają warunki faktury korygującej. Wówczas określany jest także termin rozliczenia takiej faktury. W zależności od tego, kiedy otrzyma się dokumentację uzgadniającą, rozliczenie dokumentu powinno nastąpić za okres rozliczeniowy, w którym została wystawiona faktura korygująca lub okres rozliczeniowy uzyskania dokumentacji.

Mniej danych na fakturze korygującej

Od początku tego roku wymaga się również mniejszej liczby danych zawartych na fakturze korygującej. Obecnie nie jest obowiązkowe wskazywanie m.in. przyczyny wystawienia korekty czy też charakterystycznego oznaczenia „korekta” lub „faktura korygująca”. Wiąże się to z ustrukturyzowaniem wystawiania i rozliczania faktur. Wciąż można skorzystać z wcześniejszych wzorów wystawiania faktur korygujących, a ich zasady w ogólnym znaczeniu nie uległy zmianie.

Jeżeli chcesz zapewnić sobie wysoką jakość rozliczania faktur i unikania błędów, postaw na prowadzenie księgowości na Bemowie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.