uslugi-ksiegowe-dla-spolek

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki, w tym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, mogą skorzystać z szeregu ulg podatkowych, które pozwalają znacząco zmniejszyć obciążenie podatkowe wobec państwa. Warto wiedzieć, w jaki sposób wykorzystać te możliwości, by jak najwięcej środków pozostało na koncie firmowym.

Przede wszystkim mały CIT

Przedsiębiorcy posiadający status małego podatnika mogą skorzystać z obniżonej stawki CIT, wynoszącego 9%. Zastosowanie obniżonej stawki dla podatku dochodowego ma na celu ograniczenie obciążenia dla małych przedsiębiorców, pozwalając na dalszy rozwój przedsiębiorstwa.

Status małego podatnika otrzymują wszystkie nowopowstałe spółki (z wyłączenie spółek powstałych w wyniku restrukturyzacji, podziału lub przekształcenia) oraz te, które w poprzednim okresie rozliczeniowym uzyskały przychód na poziomie poniżej 2 mln euro.

Ulga na prace badawczo-rozwojowe

Ulga na działalność badawczo-rozwojową pozwala na dodatkowe pomniejszenie podstawy opodatkowania o część kosztów uzyskania przychodów, poniesionych na tę działalność. W skład tych kosztów wchodzą m.in. wynagrodzenia pracowników działu B+R, nabycie materiałów i surowców niezbędnych do prowadzenia działalności B+R, usługi doradcze, ekspertyzy, opinie.

Z jakich jeszcze ulg może skorzystać przedsiębiorca prowadzący spółkę?

Poza ww. ulgami przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki mogą skorzystać z następujących ulg:

    • preferencja podatkowa,
    • CIT estoński,
    • ulga na innowacje,
    • IP Box,
    • rozliczenie poniesionych strat.

Aby w pełni wykorzystać możliwości obniżenia zobowiązań wobec fiskusa, warto wiedzieć, jakie ulgi można wykorzystać w prowadzonej działalności. W tym celu warto powierzyć prowadzenie księgowości na Bemowie profesjonalistom, którzy są na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami podatkowymi. Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu znacząco obniżysz wysokość swoich zobowiązań podatkowych, zyskując dodatkowe środki na działania inwestycyjne, prowadzące do rozwoju Twojej spółki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.