zakladanie spolek bemowo

Planując założenie spółki, warto już na początku rozważyć, która forma będzie najkorzystniejsza. Obecnie największym zainteresowaniem cieszą się spółki cywilne oraz komandytowe. Poznaj najważniejsze różnice, występujące między spółkami i wybierz tę, która zabezpieczy Twoje interesy, a przy tym zapewni Ci swobodę prowadzenia działalności gospodarczej.

Spółka cywilna

Obecnie spółka cywilna uznawana jest za najprostszą spółkę do prowadzenia działalności gospodarczej. Skupiając się wyłącznie na kwestiach związanych z jej założeniem, możemy stwierdzić, że w istocie, tak właśnie jest. Pierwsze problemy pojawiają się w kwestiach związanych z funkcjonowaniem spółek cywilnych. Spółka cywilna, jako umowa między dwoma przedsiębiorcami nie podlega przepisom prawa handlowego, przez co regulacje prawne są mało szczegółowe, niekiedy budzące szereg praktycznych wątpliwości.

Spółka komandytowa

Jeszcze do niedawna, taką formą prowadzenia działalności interesowali się wyłącznie pojedynczy przedsiębiorcy. Jednak liczne zalety spółek komandytowych sprawiły, że odnotowano wyraźny wzrost zainteresowania. Jako spółka prawa handlowego, spółka komandytowa ma podmiotowość prawną, co sprawia, że może we własnym imieniu nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, a także pozywać i być pozwaną. W spółkach komandytowych wyróżnia się dwa typy wspólników: komplementariuszy i komandytariuszy. W zależności od pełnionej funkcji wspólnicy mogą odpowiadać za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem lub określoną sumą komandytową.

Najważniejsze różnice między spółką cywilną a spółką komandytową

  • spółka komandytowa prowadzi przedsiębiorstwo, spółka cywilna otwierana jest w celu gospodarczym,
  • spółka komandytowa jest przedsiębiorcą, w spółce cywilnej status przedsiębiorcy przysługuje wspólnikom,
  • spółka komandytowa w przeciwieństwie do spółki cywilnej ma podmiotowość prawną,
  • spółka komandytowa może posiadać majątek własny, z kolei majątek spółki cywilnej stanowi majątek wspólny wspólników,
  • w spółce komandytowej wspólnicy ponoszą zróżnicowaną odpowiedzialność, uzależnioną od statusu, z kolei w spółce cywilnej, każdy ze wspólników odpowiada pełnym majątkiem.

Znając już podstawowe różnice między spółkami komandytową i cywilną, możesz przystąpić do założenia spółki. W tym celu warto skorzystać z pomocy ekspertów, którzy wyjaśnią Ci, na czym polega zakładanie spółek. Na Bemowie znajdziesz najlepszych specjalistów, którzy przeprowadzą Cię przez cały proces.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.