Pod koniec stycznia 2022 rozpoczęły się konsultacje dotyczące pakietu Slim VAT 3, który zgodnie z założeniami, powinien wejść w życie z końcem bieżącego roku. Jego głównym założeniem jest wprowadzenie uproszczeń w podatku od towarów i usług. W ramach trzeciej odsłony tego rozwiązania zaproponowano aż 20 nowych rozwiązań. Uwzględniono szereg propozycji zgłaszanych przez przedsiębiorców. Poniżej omówione zostaną najważniejsze cele wprowadzanych zmian.

Poprawa płynności finansowej firm

W ramach wprowadzanego rozwiązania proponuje się, by rozszerzono katalog należności, które mogłyby być regulowane ze środków pochodzących z rachunku VAT. Zgodnie z zapowiedziami, rozszerzenie to miałoby obejmować m.in. podatek od sprzedaży detalicznej, zryczałtowany podatek od wartości sprzedanej produkcji oraz podatek tonażowy. Dodatkowo przewiduje się, wprowadzenie możliwości dokonania przelewów ze środków z rachunku VAT podmiotów funkcjonujących w grupie VAT na rachunek przedstawiciela grupy VAT.

Większa dostępność zwolnień z VAT

Obecna ustawa ściśle określa warunki podmiotowe i przedmiotowe uprawniające do zwolnienia z VAT. Zgodnie z założeniami pakietu Slim VAT 3, do grupy zwolnionej z konieczności stosowania VAT należałoby dopisać usługi zarządzania specjalnymi funduszami, również określonymi przez inne państwa członkowskie.

Uproszczenie fakturowania

W ramach projektu przewiduje się zwolnienie konieczności wystawiania faktury zaliczkowej, w przypadku gdy wpłata zaliczki nastąpi w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym zostanie dokonana sprzedaż. Wówczas należy na fakturze całościowej wprowadzić datę wpłaty zaliczki.

Obniżenie sankcji VAT

Projekt zakłada obniżenie sankcji VAT:

  • z 20% na 10% – gdy korekta zostanie złożona po zakończonej kontroli celno-skarbowej,
  • z 15% na 5% – gdy korekta zostanie złożona przed kontrolą.

Ponadto planowane jest wprowadzenie rozwiązania uprawniającego do niewymierzania sankcji, w przypadku gdy podatnik wykaże, iż wykazał się należytą starannością, a przy tym nieprawidłowość nie skutkowała uszczupleniem należności z tytułu podatku.

Wprowadzenie pakietu zmian oczywiście spowoduje wiele problemów z poprawnością rozliczeń, zwłaszcza w początkowym okresie. Współpracując z naszym biurem rachunkowym na Bemowie dobrze przygotujesz swoją firmę do planowanych zmian i będziesz mieć pewność, że wszystkie rozliczenia zostaną przygotowane z uwzględnieniem aktualnych przepisów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.