Na początku tego roku zostało wprowadzone nowe rozporządzenie Ministra Finansów w zakresie poboru zaliczki na PIT. Główną zmianą związaną z rozporządzeniem jest przedłużenie terminu pobierania i przekazywania części zaliczki na podatek od osób fizyczny przez płatników. Co jeszcze warto wiedzieć w związku z tym rozporządzeniem?

Kogo dotyczy to rozporządzenie?

Rozporządzenie odnosi się przede wszystkim do podmiotów, które odprowadzają zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Podlegają mu zakłady pracy, organy rentowe, a także określeni zleceniodawcy. Wśród tych ostatnich wymienia się podmioty, które za pośrednictwem płatników uzyskują przychody m.in.:

  • z emerytury lub renty;
  • ze świadczeń przedemerytalnych;
  • z zasiłków przedemerytalnych;
  • z nauczycielski świadczeń kompensacyjnych;
  • z rent strukturalnych;
  • z zasiłków pieniężnych;
  • z rodzicielskich świadczeń uzupełniających;
  • z umów zlecenia;
  • ze stosunku służbowego

Kiedy rozporządzenie ma zastosowanie?

Zasady rozporządzenia wykorzystywane są wtedy, gdy miesięczne przychody uzyskane przed osobę fizyczną za pośrednictwem płatnika składek nie przekraczają kwoty 12 800 PLN brutto. Warto pamiętać o tym, że limit ten jest stosowany odrębnie dla poszczególnych źródeł przychodów.

Co nie ulega zmianie?

W ramach rozporządzenia zmianie nie ulegają ogólne zasady opodatkowania osób fizycznych i zasady poboru zaliczek na podatek opisane w ustawie PIT. Nowe rozporządzenie Ministra Finansów wpływa tylko na wydłużenie obowiązujących terminów na pobranie i przekazanie tych zaliczek.

Co to oznacza w praktyce?

Interpretacja rozporządzenia jest taka, że przedsiębiorcy muszą wyliczać wynagrodzenie pracowników według przepisów obowiązujących w 2021 oraz w 2022 roku, co może powodować zamieszanie księgowe. Polega to na tym, że podatek PIT jest obliczany podwójnie, raz zgodnie z zasadami z ubiegłego raku, a drugi raz według przepisów tegorocznych. Ostatecznie wybiera się ten niższy, aby wynagrodzenie w 2022 roku nie było niższe względem 2021 roku.

Jeżeli chcesz zyskać pewność prawidłowego rozliczenia, to postaw na profesjonalistów i wybierz biuro rachunkowe na Bemowie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.