biuro rachunkowe bemowo

Z danych GUS wynika, że w Polsce przeważają mali i średni przedsiębiorcy, którzy z uwagi na wysokość osiąganych przychodów należą do grona tzw. małych podatników. W związku z faktem, iż tego typu przedsiębiorcy odpowiadają za wytworzenie znacznej części krajowego PKB, Ustawodawca zdecydował o wprowadzeniu mechanizmów wspierających rozwój przedsiębiorstw z sektora MŚP.

Definicja małego podatnika

Definicja małego podatnika została opisana w art. 5a pkt 20 Ustawy o PIT. Zgodnie z jej wykładnią za małego podatnika uznać należy wszystkich tych podatników, których wartość przychodów ze sprzedaży w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyła równowartości 2 000 000 euro.

Warto przy tym podkreślić, że wspomniana kwota jest kwotą brutto, a do przeliczenia wartości przychodu należy stosować średni kurs euro ogłoszony przez Narodowy Banko Polski dla pierwszego dnia roboczego października poprzedniego roku podatkowego. Co więcej, uzyskaną wartość należy zaokrąglić do 1000 zł.

Korzyści małych podatników

Szczególnie cenioną korzyścią małych podatników jest możliwość dokonania jednorazowej amortyzacji. Mały podatnik może skorzystać z tego rozwiązania w każdym roku podatkowym, z zachowaniem warunku, że jednorazowa kwota amortyzacji nie może przekroczyć 50 000 euro.

Kolejną korzyścią płynącą z posiadania statusu małego podatnika jest możliwość dokonywania wpłat zaliczek za podatek w ujęciu kwartalnym. Podatnik musi przy tym pamiętać o konieczności zachowania odpowiednich terminów, tj. do 20 dnia kolejnego miesiąca po zakończeniu kwartału.

Dodatkowo mały podatnik może liczyć na takie przywileje jak:

  • rozliczenie VAT metodą kasową,
  • stosowanie 9% stawki CIT

Wprowadzone przez ustawodawcę przywileje mają na celu wyrównanie szans małych i średnich przedsiębiorców z dużymi podmiotami gospodarczymi. Możliwość przesunięcia momentu zapłaty podatku, czy naliczanie go wyłącznie z faktur opłaconych pozwala na utrzymanie płynności finansowej niewielkich przedsiębiorstw, zapewniając tym samym ich sprawne funkcjonowanie.

Współpraca z naszym biurem rachunkowym na Bemowie pozwoli Ci zatroszczyć się o wszelkie formalności związane z ewidencją. Sprawdź naszą ofertę!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.