ksiegowa bemowo

Karta podatkowa to jedna z trzech dostępnych w Polsce form opodatkowania działalności. Może być stosowana przez przedsiębiorców prowadzących różnego rodzaju działalności. Jednak na czym dokładnie polega i kiedy warto rozważyć wybór właśnie tej formy? Sprawdź w poniższym artykule.

Na czym polega karta podatkowa?

Karta podatkowa jest jedną z najprostszych form opodatkowania działalności. Nie wymaga od przedsiębiorcy prowadzenia ksiąg rachunkowych, a zaliczki podatkowe wpłaca się w wysokości określonej decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego. Wysokość zaliczki określana jest każdego roku, na podstawie szczegółowych wyliczeń dotyczących rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby pracowników oraz mieszkańców w danej miejscowości, w której prowadzona jest działalność.

Dla kogo dostępna jest karta podatkowa?

Od 2022 r. weszła zmiana, wskazująca, że z karty podatkowej skorzystać mogą wyłącznie ci przedsiębiorcy, którzy byli opodatkowani w ten sposób w roku poprzednim. To znaczy, że osoby zakładające działalność, nie mają możliwości skorzystania z takiej formy opodatkowania. Wówczas konieczna będzie KPIR lub pełna księgowość na Bemowie.

Pozostałe warunki uprawniające do korzystania z karty podatkowej

Przedsiębiorcy, chcący skorzystać z możliwości rozliczenia kartą podatkową, muszą spełnić szereg kryteriów, uprawniających do wyboru takiej formy opodatkowania. Wśród tych najważniejszych wymienić można:

  • prowadzenie działalności na terytorium Polski,
  • prowadzenie działalności określonej w Ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
  • nieprowadzenie innej działalności gospodarczej,
  • niewytwarzanie wyrobów objętych podatkiem akcyzowym.

Wady karty podatkowej

Choć nie ulega wątpliwości, że karta podatkowa jest obecnie jedną z najwygodniejszych i najprostszych form opodatkowania, to ma również określone wady. Wśród tych najczęściej wskazywanych przez przedsiębiorców, którzy zdecydowali się na taką formę opodatkowania, wymienić można brak możliwości wspólnego rozliczenia się z małżonkiem oraz skorzystania z ulg i odliczeń podatkowych, w tym cieszącej się największym zainteresowaniem ulgi na dzieci.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.