biuro rachunkowe zmiany w VAT

W sierpniu 2022 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się kolejny projekt, który zakłada wprowadzenie szeregu poprawek i uproszczeń w systemie podatkowym. Ministerstwo Finansów szczególną uwagę zwraca na uproszczenia w VAT, określając ten projekt jako SLIM VAT 3. Większość zmian docelowo ma wejść w życie od 1 stycznia 2023 r., a to oznacza, że przedsiębiorców czekają kolejne zmiany. Te najważniejsze dotyczą bez wątpienia split payment. Czego możemy się spodziewać po nowym roku?

Split payment 2023 – najważniejsze zmiany

Mechanizm podzielonej płatności obowiązuje wszystkich podatników VAT, którzy sprzedają bądź nabywają towary i/lub usługi tzw. wrażliwe wówczas, gdy kwota należności z faktury przekracza wartość 15 tys. zł. Co ważne, zasadę MPP należy stosować również wówczas, gdy tylko jedna pozycja na fakturze, której całkowita wartość brutto wynosi 15 tys. zł, należy do kategorii towarów lub usług wrażliwych. Jednak to przedsiębiorca podejmuje decyzję czy płatność za pośrednictwem przelewu z podzieloną płatnością, obejmować będzie wartość za całej faktury czy tylko za wymaganej przepisami prawa konkretnej pozycji.

Tak było do tej pory, a jak będzie od nowego roku?

Ustawodawca wskazuje, że wraz z nadchodzącym rokiem planowane jest rozszerzenie możliwości przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT na kolejne podatki opłaty: podatek od wydobycia niektórych kopalin, podatek od sprzedaży detalicznej, opłata od środków spożywczych /tzw. podatek cukrowy/, zryczałtowany podatek od wartości sprzedanej produkcji /tzw. podatek od produkcji okrętowej/, opłata za zezwolenie na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi oraz za zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych, dla przedsiębiorcy zaopatrującego przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml/ tzw. opłata od „małpek”/ oraz podatek tonażowy).

Jak przygotować się do zmian w split payment?

Liczne zmiany podatkowe sprawiają, że przedsiębiorcy coraz częściej decydują się skorzystać ze wsparcia, jakie gwarantuje profesjonalne biuro rachunkowe. Wykwalifikowani księgowi są na bieżąco ze wszystkimi zmianami, co sprawia, że natychmiast reagują na nowe zasady rozliczeń. Jeśli zależy Ci na tym, by możliwie jak najszybciej dostosować się do nowych obowiązków podatkowych, powinieneś rozważyć możliwość skorzystania z outsourcingu usług. Profesjonalna księgowość dla firm pozwoli Ci nie tylko uniknąć konsekwencji związanych z niedostosowaniem się do obowiązujących zmian podatkowych, ale dodatkowo pozwoli Ci poświęcić czas na realizację zadań związanych z prowadzoną działalnością.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.