Rewolucyjne zmiany, jakie od stycznia 2022 roku wchodzą w życie wraz z Polskim Ładem, dotyczą przede wszystkim naliczania oraz opłacania składki na ubezpieczenia zdrowotne przez osoby prowadzące działalność gospodarczą. Ich wysokość w dużej mierze będzie uzależniona od wybranej formy opodatkowania.

Polski Ład a składka zdrowotna

Kryterium do ustalania wysokości składki zdrowotnej od stycznia 2022 roku jest wybrana przez przedsiębiorcę forma opodatkowania. Ponadto znika możliwość jej całkowitego odliczenia od podatku.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych (wg skali podatkowej) a składka zdrowotna

Osoby, które zdecydowały się wybrać tę formę opodatkowania będą opłacać składkę zdrowotną w wysokości 9% od miesięcznej podstawy wymiaru składek, która stanowi dochód (przychód minus koszty) z prowadzonej działalności w miesiącu poprzednim.

Za styczeń przyjęto ujednolicone wartości:

  • Podstawa: 75% x 6221,04 = 4665,78 zł.
  • Wysokość 9% podstawy: 9% x 4665,78 = 419,92 zł.

Opłatę tą należy wpłacić na konto ZUS do 20 dnia miesiąca, czyli do 21 lutego 2022 (20 luty to niedziela, stąd wydłużenie terminu).

Opodatkowanie podatkiem liniowym a składka zdrowotna

Zasady obliczania wysokości składki zdrowotnej oraz terminy są dokładnie takie same dla „liniowców”, jak dla przedsiębiorców, którzy wybrali zasady ogólne. Samą składkę będzie stanowić jednak w tym przypadku 4,9% uzyskanego w poprzednim miesiącu dochodu.

Pojawiają się pewne wątpliwości, ile powinna wynieść składka zdrowotna za styczeń 2022. ZUS i Ministerstwo Zdrowia uważają, że w tym przypadku należy zastosować stawkę 9% podstawy, czyli 419,92 zł. Natomiast niektórzy eksperci uważają to za niedopatrzenie i zalecają stosowanie 4,9% podstawy, a wtedy wysokość składki zdrowotnej wynosi 228,62 zł.

Masz wątpliwości, którą interpretację stosować? Biuro rachunkowe na Bemowie w Warszawie na pewno pomoże w prawidłowym przeprowadzeniu rozliczenia.

Ryczałt od dochodów ewidencjonowanych a składka zdrowotna

W przypadku ryczałtowców również obowiązuje za styczeń 2022 i kolejne miesiące stawka 9%. W zależności od przychodów może ona jednak wynieść 60%, 100% albo 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w czwartym kwartale roku 2021, czyli 6221,04 zł.

Wynika z tego, że w zależności od wysokość rocznych przychodów (pomniejszonych o składki na ubezpieczenie społeczne) przedsiębiorca zapłaci:

  • do 60 tys. zł –335,94 zł miesięcznie;
  • od 60 tys. zł do 300 tys. zł – 559,89 zł miesięcznie;
  • ponad 300 tys. zł – 1007,81 zł miesięcznie.

Karta podatkowa a składka zdrowotna 

Dla potrzeb wyliczenia składki zdrowotnej przyjęto stawkę 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę, które w 2022 roku wynosi 3010 zł. Przedsiębiorca jest zobowiązany zapłacić 270,90 zł składki zdrowotnej w każdym miesiącu do końca bieżącego roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.