Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, które weszło w życie 10 marca 2022 roku, zostały przedłużone terminy ewidencyjne i sprawozdawcze dla przedsiębiorców. Rozporządzenie zostało zatwierdzone 7 marca tego roku, a już po trzech kolejnych dniach weszło w życie. Dzięki nim zmianie uległy terminy, w których przedsiębiorcy i jednostki publiczne są zobowiązane do przedstawienia swoich ewidencji finansowych, sprawozdań i innych dokumentów księgowych. Jak te terminy wyglądają obecnie i dla kogo powinno być to istotne?

Kogo dotyczy ta zmiana?

Zmiana terminów ewidencyjnych i sprawozdawczych z ustawy o rachunkowości dotyczą przede wszystkim trzech rodzajów podmiotów:

  • jednostek sektora finansów publicznych;
  • jednostek prywatnych;
  • podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy prowadzą rachunkowe księgi.

Jednostki z sektora finansów publicznych mają przedłużony termin o jeden miesiąc. Jednostki z sektora prywatnego i podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mają przedłużone terminy sprawozdawcze o trzy miesiące. Zmiany terminów dotyczą przede wszystkim takich obszarów prowadzonej działalności jak: inwentaryzacja, przygotowanie sprawozdania finansowego i jego przekazanie do jednostek skarbowych oraz sporządzania zestawienia obrotów i salda.

Dla jakich obowiązków mają zastosowanie te zmiany?

Wprowadzone zmiany terminów dotyczą obowiązków finansowych w zakresie roku obrotowego, który kończy się nie wcześniej niż 30 września 2021 roku i jednocześnie nie później niż 30 kwietnia 2022 roku. Nowe rozporządzenie można wykorzystać tylko w sytuacjach, gdy termin wykonania obowiązków ewidencyjnych i sprawozdawczych nie upływał przed 31 marca 2021 roku. To sprawia, że księgowi muszą dokładnie zapoznać się z zapisami Rozporządzenia Ministra Finansów, aby uniknąć ewentualnych niejasności lub błędów.

W tym zakresie warto powierzyć swoje księgi profesjonalistom. Dobrym wyborem będzie nasze biuro księgowe na Bemowie, z którego z powodzeniem mogą korzystać klienci nie tylko z Warszawy. Specjaliści naszego biura posiadają niezbędne kompetencje i wiedzę w zakresie uaktualnionych przepisów prawnych i rozliczeń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.