Świadectwo pracy jest najważniejszym dokumentem, jaki pracodawca jest zobowiązany przekazać swojemu byłemu pracownikowi. Zawiera podstawowe informacje dotyczące zakończonego stosunku pracy. Konieczność jego wystawienia jest ściśle określona w Kodeksie Pracy, a zaniechanie jego wystawienia bądź uchybienie terminu może skutkować nałożeniem grzywny w wysokości od 1 000 do nawet 30 000 zł.

Świadectwo pracy – kiedy należy wystawić?

Wraz z ustaniem zatrudnienia pracodawca ma obowiązek wystawić, a następnie przekazać byłemu pracownikowi świadectwo pracy. Zwykle prowadzenie akt pracowniczych znajduje się po stronie kadrowej bądź wyodrębnionego działu. Jeśli jednak prowadzisz dokumentacje samodzielnie, musisz ściśle przestrzegać określonego w przepisach prawa pracy terminu. Zgodnie z zawartymi w KP zapisami, świadectwo pracy należy wystawić w ciągu siedmiu dni od chwili ustania stosunku pracy, niezależnie od przyczyny jego rozwiązania. Dokument można przekazać pracownikowi osobiście lub za pośrednictwem poczty. Ważne jest przy tym dochowanie terminu oraz możliwość udokumentowania przesłania dokumentu, wysyłając świadectwo pracy listem poleconym.

Co powinno się znaleźć w świadectwie pracy?

Kodeks pracy ściśle wskazuje, jakie informacje powinny znaleźć się w świadectwie pracy. Choć sama forma dokumentu jest dowolna i pracodawca może korzystać z samodzielnie opracowanego wzoru, to musi pamiętać, o bezwzględnym zawarciu poniższych informacji:

  • okres i rodzaj wykonywanej pracy,
  • zajmowane stanowisko/stanowiska,
  • tryb rozwiązania umowy lub okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy,
  • informacje niezbędne do ustalenia uprawnień z ubezpieczenia społecznego i uprawnień pracowniczych.

Kadry i płace dla niektórych przedsiębiorców stanowią najtrudniejszy element prowadzenia działalności. Tymczasem niedopełnienie zobowiązań wobec pracownika może skutkować wysokimi karami. Aby uniknąć ewentualnych błędów lub uchybień, warto wybrać biuro rachunkowe na Bemowie, które przejmie obowiązki związane z prowadzeniem spraw kadrowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.