Blog

Polski Ład – składka zdrowotna w 2022 r.

Jedną z najważniejszych zmian w Polskim Ładzie jest nowy sposób liczenia składki zdrowotnej. Od 2022 r. przedsiębiorcy, którzy rozliczają się podatkiem liniowym albo według skali podatkowej, będą płacili wysokość składki proporcjonalnie do dochodu. Osoby, które płacą ryczałt, będą płaciły składkę od przychodów ewidencjonowanych w kwocie zależnej od wielkości uzyskanych przychodów.

Działalność gospodarcza i opodatkowanie zgodnie ze skalą podatkową i podatkiem liniowym

2022 rok wprowadzi następujące zasady opodatkowania dla osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą:

Zasada opodatkowania

% podstawy wymiaru składki dochodu z działalności gospodarczej

Według skali podatkowej

9%

Podatek liniowy

4,9%

Podatek z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP Box)

4,9%

Kwota składki dla przedsiębiorców nie może wynosić mniej niż 9%:

  • minimalnego wynagrodzenia w dniu 1 stycznia roku składkowego, czyli 270,90 zł w 2022 roku;
  • iloczynu ilości miesięcy w danym roku składkowym oraz minimalnego wynagrodzenia w pierwszym dniu roku składkowego, gdy składka jest obliczana od podstawy rocznej jej wymiaru, czyli 3 250,80 zł w 2022 r. dla pełnego roku składkowego.

Rok składkowy jest liczony od 1 lutego jednego roku do 31 stycznia następnego roku.

Działalność gospodarcza i opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

2022 rok wprowadzi następujące zasady opodatkowania dla przedsiębiorców, którzy są opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych:

Miesięczna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne

Wysokość kwoty, którą przekroczyły przychody z działalności uzyskane od początku roku

60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

60 000,00 zł

równą przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu

są w granicach: 60 000,00 – 300 000,00 zł

180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

300 000,00 zł

Działalność gospodarcza i opodatkowanie w formie karty podatkowej

Przedsiębiorcy, którzy korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej w roku 2022 będą płacić składkę na ubezpieczenie zdrowotne, które wyniesie 9% podstawy składki zdrowotnej. Wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku wyniesie 3 010,00 zł, a kwota składki zdrowotnej, która będzie podlegała wpłacie do ZUS wyniesie 270,90 zł.

Zmian, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku, jest znacznie więcej. Jeśli chcesz mieć pewność poprawności wszelkich rozliczeń, skontaktuj się z naszym biurem rachunkowym na Bemowie